Om Stockrosen Stödboende

Stockrosen Stödboende är ett stödboende för personer som har behov av träningslägenhet eller stöd i vardagen som ett stödboende kan erbjuda. Bakomliggande faktorer för våra klienter kan vara missbruk, skyddsbehov, lättare psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kriminalitet.

Stödboendet tar emot män och kvinnor över 21 år med en bakgrund av missbruk, lättare psykisk ohälsa eller andra sociala problem och svårigheter att klara eget boende. Vi skräddarsyr vistelsen utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Stödboendet och dess lägenheter ligger i de vackra Nora i anslutning till Älvstorps Vårdhem i Nora och består av 12 fullutrustade ljust och fräscht inredda lägenheter. Ett stenkast från lägenheten finns möjligheter till promenader på pittoreska kullerstensgator och bad i den glittrande Norasjön.

Engagemang är en ledstjärna

Varje klient matchas med en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar, engagemang och kunskap runt den placerade, och som arbetar i enlighet med socialtjänstens uppdrag. Kvalificerade kontaktpersoner vägleder och stöttar den enskilde i att ordna och sköta en sysselsättning, klara av ett eget boende, få en meningsfull fritid samt skapa struktur i vardagen. För den enskildes trygghet finns tillgång till personal dygnet runt via telefon.

Vår personal har lång erfarenhet av arbete med personer med missbruk, psykisk ohälsa och annan social problematik.

Stockrosen Stödboende ligger i Nora i Västmanland.

Stödinsatser och metoder

Verksamhetens målsättning är att den boende efter avslutad insats skall kunna leva ett självständigt liv, samt klara sitt boende och övrig livsföring på egen hand.

Stockrosens Stödboende arbetar med ESL (ett självständigt liv) som är ett evidensbaserat arbetssätt för att kartlägga behov och planera insatserna. Därutöver utgår vi från metoder som MI (motiverande samtal), KASAM (känsla av sammanhang) och lågaffektivt bemötande. Varje klient erhåller fem timmar kvalificerade stödinsatser individuellt per vecka, men efter överenskommelse med remitterande kommun kan detta vid behov utökas. Detta innebär att vi kan erbjuda en god stöttning även för skörare klienter.

Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat.

Välkommen till oss!

Har du frågor om placering hos Stockrosen Stödboende, ta kontakt med oss på telefon
010-788 22 90 alt. e-post till placering@stockrosen.com

Direktkontakt med Stockrosen Stödboende – 072-5904109 alt. e-post: stodboende@stockrosen.com

Varmt välkommen att kontakta oss.
Org nr: 559340-2091