Stödinsatser

Vid Stockrosens Stödboende erbjuder vi boende och individanpassat stöd för vuxna klienter som under trygga former behöver träna och förbereda sig för ett självständigt boende och liv.

Under placeringstiden utses en kvalificerad kontaktperson som arbetar med att stödja, vägleda och motivera individen till att skapa förutsättningar till ett meningsfullt och aktivt liv. Hos oss arbetar beteendevetare, socialpedagog, aktiveringspedagog och alkohol- och drogterapeut. Personalen har lång erfarenhet av arbete med personer med missbruk, psykisk ohälsa och annan social problematik.

Vårt mål är att våra klienter ska få förutsättningar att klara eget boende, få en meningsfull fritid, stärka och/eller öka socialt närverk, sköta en sysselsättning, skapa en struktur i vardagen och få verktyg att klara övrig livsföring på egen hand. Stockrosen Stödboende arbetar evidensbaserat och utgår från ESL, MI, KASAM och lågaffektivt bemötande.

Stödinsatserna kan innebära hjälp att planera sin vardag med inköp, städning, kontakt med myndigheter, ekonomi, kontakt med vårdinstanser, att skapa och upprätthålla sociala relationer.

Insatser och aktiviteter är anpassade efter individens dagsform.