Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Stockrosen Stödboende

Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Stockrosen Stödboende

Vi på Stockrosen stödboende arbetar med att hitta individens resurser och förmågor. Vi arbetar med att stärka dem ytterligare och hitta strategier för att stärka och kompensera utvecklingsområden. Vårt mål är att våra klienter ska klara eget boende, få en meningsfull fritid, få ett ökat socialt nätverk, sköta en sysselsättning, skapa en struktur i vardagen och få verktyg att klara livsföring på egen hand. En kvalificerad kontaktperson utses utifrån individuella behov och finns med under hela placeringen.

Stockrosen Stödboende arbetar med ESL (ett självständigt liv) som är ett evidensbaserat arbetssätt för att kartlägga behov och planera insatserna. Därutöver utgår vi från MI, KASAM och lågaffektivt bemötande.

Bakomliggande faktorer för våra klienter kan vara missbruk, skyddsbehov, lättare psykisk ohälsa och  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Vi skräddarsyr behandlingen, och tar tillsammans riktning mot en varaktig förändring.
Vi är en liten enhet med stora ambitioner. Klientens tid hos oss skall vara meningsfull och tillvaron trygg. Det är vårt fokus.
Galleri

Så här kan en dag se ut

Läs om det senaste

Aktuellt

Här kan du följa alla nyheter i vår koncern, Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.