För dig som handläggare

För dig som är socialtjänsthandläggare för en person med behov av stödboende har vi mycket att erbjuda.

Stockrosens verksamheter erbjuder en kvalificerad vårdkedja från avgiftning till behandling och eftervård. På Stockrosen Stödboende tar vi emot män och kvinnor över 21 år med en bakgrund av missbruk, lättare psykisk ohälsa eller andra sociala problem som medför svårigheter att klara eget boende.

Vårt mål är att våra klienter ska få förutsättningar att klara eget boende, få en meningsfull fritid, stärka och/eller öka socialt närverk, sköta en sysselsättning, skapa en struktur i vardagen och få verktyg att klara övrig livsföring på egen hand. Stockrosen Stödboende arbetar evidensbaserat och utgår från ESL, MI, KASAM och lågaffektivt bemötande.

Vanligtvis kan vi både hämta och lämna klienten i dennes hemkommun.

Inför inskrivning matchas klienten med en kontaktperson som kommer att ha det övergripande ansvaret för klienten och tillsammans med dig som handläggare och klienten upprättar kontaktpersonen en individanpassad planering utifrån klientens behov. Behovsområden kan vara ekonomi, ADL, sysselsättning, myndighetskontakter, hälsa, sjukvårdskontakter, fritidssysselsättning, sociala relationer/och eller social färdighetsträning.

Klienten bor i egen lägenhet med tillhörande uteplats, förråd och egen tvättstuga. Lägenheten har ett fullt utrustat kök där den egna maten lagas. Det finns även TV och Wifi. Personal finns med vid planering av inköp och måltider, samt matlagningen om det är en del av uppdraget.

Vår personal har lång erfarenhet av arbete med personer med missbruk, psykisk ohälsa och annan social problematik. Varje klient tilldelas en kvalificerad kontaktperson som har god kompetens att möta upp de individuella behoven. Hos oss arbetar beteendevetare, socialpedagog, och alkohol- och drogterapeut.

Kontakt med Stockrosen Stödboende

Har du frågor om placering hos Stockrosen Stödboende, kontakta placeringsansvarig på telefon 010-788 22 90 alt. e-post till placering@stockrosen.com. Önskar du direktkontakt med Stödboende – 072-590 41 09.