För dig som anhörig

Som anhörig till en närstående med missbruk, psykisk ohälsa eller annan social problematik har man ofta satt sina egna behov åt sidan för att stötta, hjälpa och finnas tillhands. Vi lägger stor vikt vid att sunda sociala relationer är en viktig del av ett välfungerande liv. Vi arbetar med att våra klienter ska klara att administrera sina liv och klara av sin boendesituation på egen hand och att de nära relationerna ska vara viktiga av egen kraft.

Om klienten önskar att anhöriga är en del av planeringen, så är detta möjligt med klientens medgivande. Information om hur placeringen fortlöper lämnas endast av klienten då det är den del av klientens väg till självständighet.

Skulle du ha några frågor når du oss enkelt, kontaktuppgifter finns här nedan.
Du kan även läsa mer om våra boenden på Stockrosens webbplats.

Kontakt

Telefon

072-590 41 08

E-post

stodboende@stockrosen.com